O spoločnosti

Projekčná kancelária PCstatik pôsobí na trhu od roku 1992. Zaoberá sa komplexnou statikou stavieb. Ponúka riešenia nosných konštrukcií budov a iných objektov pozemného staviteľstva. V súčasnosti je jediným majiteľom autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jaroslav Cuník.

Služby projekčnej kancelárie

  • projektovanie
  • statika stavieb
  • statické výpočty
  • statické posudky
  • statické expertízy
  • stavebný inžiniering

Statické posudky, statické zaistenie stavieb

Firma patrí medzi významné statické projektové organizácie v oblasti spišsko-tatranského regiónu a spolupracuje na projektových prácach a odborných statických posudkoch v rámci celého územia Slovenskej Republiky. Pri vzniku svojej činnosti ako jedna z prvých súkromných firiem v Poprade používala pri návrhu a projektovaní stavieb výpočtovú techniku.

Aj keď hlavnou náplňou sú stále dodávky projektových prác a posudkov v oblasti statiky, odborné skúsenosti z investičnej výstavby, viedli postupne firmu ku zabezpečovaniu komplexného stavebného inžinieringu a k realizácií stavieb. Prvoradá je pre firmu vysoká kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb, a to všetko k spokojnosti klienta.