Statické posudky, statické zaistenie stavieb

Firma patrí medzi významné statické projektové organizácie v oblasti spišsko-tatranského regiónu a spolupracuje na projektových prácach a odborných statických posudkoch v rámci celého územia Slovenskej Republiky. Pri vzniku svojej činnosti ako jedna z prvých súkromných firiem v Poprade používala pri návrhu a projektovaní stavieb výpočtovú techniku.

Aj keď hlavnou náplňou sú stále dodávky projektových prác a posudkov v oblasti statiky, odborné skúsenosti z investičnej výstavby viedli postupne firmu ku zabezpečovaniu komplexného stavebného inžinieringu a k realizácií stavieb. Prvoradá je pre firmu vysoká kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb, a to všetko k spokojnosti klienta.

AUTORIZOVANÉ POSUDKY
 

Služby:

Projekčná kancelária PCstatik pôsobí na trhu od roku 1992. Zaoberá sa všeobecnou statikou stavieb. Ponúka riešenia nosných konštrukcií budov a iných objektov pozemného staviteľstva. V súčasnosti je jediným majiteľom autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jaroslav Cuník.

 

Naše referencie